Karperafdeling Tilburg

laatste nieuws

21-1-2015-

Esbeek weer open

Lees verder

15-1-2015-

Data activiteiten 2015

Lees verder

15-1-2015-

Illegaal vissen

Lees verder

15-1-2015-

Thema avond 13 maart

Lees verder

5-11-2014-2014

Nieuw Bestuur

Lees verder

5-11-2014

Jeugdweekend 2015

 

Lees verder

14-8-2014

Jeugdcarpclinic

Lees verder ...

30-5-2014

Karpersterfte Esbeek.

Lees verder ...

16-3-2014

Thema avond was weer een succes.

Lees verder ...

10-1-2014

Data Wilhelmina Challenge 2014

Lees verder ...

10-1-2014

Thema avond 14 maart 2014

Lees verder ...

10-1-2014

Jeugdwedstrijd Karperafdeling 2014

Lees verder ...

06-10-2013

Poolse vissers adopteren projectspiegels!

Lees verder ...

25-06-2013

Eikenprocessierups gesignaleerd bij de Leemputten in Esbeek

Lees verder ...

23-06-2013

Jeugdwedstrijd Karperafdeling 2013 was een geslaagd evenement

Lees verder ...

30-03-2013

Karper uitgezet bij Station West

Lees verder ...

17-02-2013

Visstroperij op Lange Jan

Lees verder ...

15-02-2013

Thema avond was weer een grandioos succes

Lees verder ...

17-01-2013

Inschrijven Wilhelmina Challenge 2013

Lees verder ...

17-01-2013

Nachtvissen en derde hengel voor Ruischvoornleden

Lees verder ...

07-01-2013

Activiteiten 2013

Lees verder ...

07-01-2013

Eerste inzendingen fotowedstrijd karperafdeling

Lees verder ...

22-12-2012

Fotowedstrijd karperafdeling

Lees verder ...

13-11-2012

Projectspiegels 2012 uitgezet

Lees verder ...

8-11-2012

Gedragsregels karpervissers

Lees verder ...

6-11-2012

Uitzetting projectspiegels 2012

Lees verder ...

11-10-2012

Verantwoord karpervissen, een bijdrage van Lex van Beek

Lees verder ...

11-10-2012

Alle teruggemelde en herkende projectspiegels op een rijtje!

Lees verder ...

29-9-2012

De Wilhelmina Challenge, het complete verslag....

Lees verder ...

16-9-2012

Uitslag Wilhelmina Challenge bekend.

Lees verder ...

>

14-8-2012

Karperwedstrijd voor de jeugd was een daverend succes!

Lees verder ...

21-06-2012

Oorsprong knollen Wilheminakanaal achterhaald!

Lees verder ...

11-06-2012

Knollen op het Wilhelminakanaal!

Lees verder ...

1-06-2012

Survivers op de Lange Jan!

Lees verder ...

31-05-2012

Deel 1 Wilhelmina Challenge was een daverend succes!

Lees verder ...

15-05-2012

Alijn Danau en Bart van den Hurk komen op onze thema avond!

Lees verder ...

20-04-2012

Spiegelkarperproject op Lange Jan!

Lees verder ...

17-04-2012

Lange Jan karper gevangen op kanaal

Lees verder ...

17-04-2012

Karperwedstrijd voor de jeugd.

Lees verder ...

08-03-2012

Reglement Karperwedstrijd Wilhelmina Challenge!

Lees verder ...

08-03-2012

Recente info over de Karperwedstrijd Wilhelmina Challenge!

Lees verder ...

20-02-2012

Laat de spiegels voor de sport, teken deze petitie tegen het beroepsmatig vangen van onze projectspiegels en andere karpers

Lees verder ...

07-02-2012

Karperwedstrijd Wilhelminakanaal

Lees verder ...

07-02-2012

16 maart thema-avond

Lees verder ...

18-12-2011

Visserijwetswijziging op komst

Lees verder ...

1-12-2011

Lange Jan, vergane glorie

Lees verder ...

21-11-2011

Lange Jan op maandag 21-11

Lees verder ...

17-11-2011

Massale vissterfte op Lange Jan

Lees verder ...

7-11-2011

De projectspiegels van dit jaar zijn weer uitgezet.

Lees verder ...

02-11-2011

Projectspiegel teruggemeld van bijna 17 pond, groeipercentage 203%!

Lees verder ...

23-9-2011

Het programma voor de thema-avond op 4 november is vastgelegd.

Lees verder ...

28-11-2010

Zondag 21 november zijn 200 kilogram Duitse spiegelkarpers uitgezet voor ons SKP.

Slideshow ...

17-7-2010

Eerste terugmelding is een feit!

Lees verder...

 

Veranderingen in de visserijwet per 1 maart 2012

Helaas heeft het ministerie meer tijd nodig en is de ingangsdatum veranderd naar 1 mei.............druk. druk.

Het Ministerie heeft laten weten dat zelfs dat niet gehaald gaat worden, het beoogde moment ligt na mei. lekker vaag....

Ambtenarenzweet blijft een zeldzaam goedje.... (gepost op 21-4-2012)

 

De visserijwet gaat veranderen, dat heeft U ook kunnen lezen in het Visblad.
Deze ontwikkelingen waren ten tijde van de druk van de Ruischvoornvergunning voor 2012 nog niet bekend bij het Bestuur van K.E.H.V. De Ruischvoorn en zijn daarmee nog niet in de vergunningtekst verwerkt.

Alle wijzigingen zullen als de nieuwe visserijwet er is, worden overgenomen, over het nachtvissen op de surfplas en de Nieuwe Ruischvoorn wordt hier meer bericht als dat duidelijk is,de Ruischvoorn neemt nu contact op met de gemeenten over het gebruik van een vistentje, want dat bepaald de gemeente. Let wel, zolang de visserijwet niet is gewijzigd (en dat is dus nog steeds niet gebeurt) is nachtvissen alleen toegestaan op het Wilhelminakanaal.

Zodra de wet van kracht is zullen we een supplement uitbrengen zodat U dit kan tonen als U wordt gecontroleerd .

Hieronder de tekst van Sportvisserij Nederland over de komende wijzigingen in de visserijwet.


Na een intensieve lobby van Sportvisserij Nederland treedt per 1 maart 2012 een aantal belangrijke wijzigingen in werking die de mogelijkheden voor sportvissers flink verruimen.

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie werkt momenteel bijvoorbeeld hard aan het afschaffen van de gesloten tijd voor de worm, het nachtvisverbod en legaal vissen op meerval.

Het verzoek aan de minister voor wijzigingen in de visserijreglementen is ingegeven door de wens om te komen tot een vermindering van het aantal regels, vereenvoudiging van de regels en veranderingen op het gebied van de visserij, visstand en de waterkwaliteit. Het voorstel tot wijziging dat er nu ligt, stemt voor het grootste deel tot tevredenheid omdat overbodige regels worden afgeschaft en de mogelijkheden voor sportvissers worden verruimd.

De belangrijkste wijzigingen (per wanneer is dus nog niet duidelijk) zijn:

Er mag actief op de Europesche meerval worden gevist. Er komt wel een gesloten tijd voor het hele jaar zodat elke meerval altijd direct moet worden teruggezet.
De gesloten tijd voor de worm (1 april – 31 mei) wordt geschrapt. Deze aassoort wordt door wedstrijdvissers, karpervissers en recreatieve vissers veel gebruikt en dit mag straks het hele jaar door.
Nachtvissen is het hele jaar door toegestaan. Uitgezonderd zijn de natuurgebieden waar het nachtvissen nu ook al verboden is. Het gebruik van een tentje e.d. wordt niet vrijgegeven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente. De visrechthebbende blijft bevoegd om het nachtvissen eventueel toch te beperken om overlast voor omwonenden te voorkomen.
De minimummaten voor de rietvoorn en de winde komen te vervallen. Hiermee wordt voorkomen dat wedstrijdvissers – onbedoeld – in overtreding zijn.
De gesloten tijd voor snoek wordt ingekort tot 31 mei, zodat de einddatum van de gesloten tijd gelijk loopt met de gesloten tijd voor aassoorten.
De minimummaten voor zeevissen worden ook van toepassing als de betreffende soort wordt gevangen in het binnenwater. Zo wordt de handhaving inzake het meenemen van ondermaatse zeevis flink verbeterd.
Sportvissers mogen straks (m.u.v. het IJsselmeer) ondermaatse baarzen voorhanden hebben op voorwaarde dat de vis levend wordt bewaard en teruggezet. Dit maakt het mogelijk deze bij wedstrijden mee te laten tellen.
Er komt ook een verbod voor sportvissers om hun vis te verkopen.